Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

Tirocini

 

Tirocini
Staże MAE/CRUI

Do kogo kierowana jest ta propozycja
Do szczególnie uzdolnionych, młodych Włochów, posiadających tytuł licencjata, magistra bądź ukończone studia specjalistyczne (tytuł uzyskany najwyżej 18 miesięcy wcześniej) oraz do studentów ostatniego roku włoskich uniwersytetów i uczęszczających na studia podyplomowe (master)  1° i 2° stopnia, w każdym razie z tytułem magistra nie dłużej niż od 18 miesięcy.

Gdzie i kiedy się odbywają
Możliwość odycia trzymiesięcznego stażu oferowana jest w biurach Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Rzymie lub też w jego siedzibach i przedstawicielstwach za granicą, którymi są:
Włoskie Instytuty Kultury
Ambasady Włoch
Konsulaty włoskie
Stałe Przedstawicielstwa przy Organizacjach Międzynarodowych

Staże zazwyczaj odbywają się w trzech okresach roku: styczeń-kwiecień; maj-sierpień; wrzesień-grudzień.
 
Kto je organizuje
Staże zostały ustanowione na mocy Konwencji podpisanej pomiędzy Ministerstwem Spraw Zagranicznych (Instytutem Dyplomatycznym) a Konferencją Rektorów Włoskich Uniwersytetów (CRUI).
Do Konwencji podpisanej pomiędzy Ministerstwem Spraw Zagranicznych (Instytutem Dyplomatycznym) a Konferencją Rektorów Włoskich Uniwersytetów (CRUI) dotychczas przystąpiło 57 uniwersytetów włoskich. W latach 2001-2004 przydzielono ponad 3.000 stażów przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych i jego zagranicznych przedstawicielstwach, o które podania złożyło niemal 10.000 kandydatów. 
 
Program
Program staży skierowany jest do tych wszystkich, którzy pragną bliżej poznać system stosunków międzynarodowych naszego kraju w sektorze politycznym, ekonomicznym, socjo-kulturowym, naukowym i badawczo-rozwojowym. Daje możliwość uzyskania bezpośredniej znajomości systemu operacyjnego struktur Ministerstwa we Włoszech i za granicą.
Z tych też przyczyn staże są szczególnie wskazane dla osób, które pragną w przyszłości wybrać drogę kariery międzynarodowej oraz dla tych, którzy zamierzają realizować projekty badawcze w tej dziedzinie, pogłębiając swoją wiedzę w celu uzupełnienia wykształcenia zdobytego na uczelni.

Instytut Dyplomatyczny Ministerstwa Spraw Zagranicznych
Instytut Dyplomatyczny zajmuje się koordynacją całego programu i róznymi aspektami jego realizacji we współpracy z CRUI. A konkretnie: definiuje cele, sposoby realizacji i treści, opracowuje periodyczną publikację oferowanych miejsc z określeniem szczegółowych job descriptions; promuje jak najszerszą popularyzację programu; dokonuje wyboru kandydatów; dba o zapewnienie rozwojowej działalnościcura dla wyselekcjonowanych kandydatów; monitoruje przebieg staży. 

Informacje
Na stronie internetowej Konferencji Rektorów Uniwersytetów Włoskich można uzyskać dodatkowe informacje na temat procedury i wymagań, jakie nalezy spelnić by móc ubiegać się o przyznanie stażu oraz liste Uniwersytetów biorących udział w programie. Osoby zainteresowane winny zgłosić sie do właściwego biura na swojej uczelni, gdzie będą mogli również uzyskać dodatkowe informacje.
Informacji udziela także Instytut Dyplomatyczny Ministerstwa Spraw Zagranicznych - adres e-mail: programma.tirocini@esteri.it76