Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

Istituto

 

Istituto

W głównych miastach pięciu kontynentów aktualnie istnieje i działa 90 Włoskich Instytutów Kultury. Są idealnym miejscem spotkań i wymiany poglądów dla intelektualistów, artystów i innych ludzi kultury, ale również dla wszystkich Włochów, Polaków i przedstawicieli innych narodowości, którzy pragną podtrzymać lub nawiązać kontakty z naszym krajem.

    Włoski Instytut Kultury jest nie tylko wizytówką Włoch i żródłem aktualnych informacji na temat tzw. "Systemu Włochy", lecz również spełnia zadanie promowania inicjatyw i działalności mającej na celu współpracę kulturalną. Instytut staje się głównym punktem odniesienia dla społeczności włoskiej za granicą i dla wciąż notującego tendencje wzrostowe na całym świecie, zapotrzebowania na kulturę włoską.

    Wspierając działalność Ambasad i Konsulatów, Włoskie Instytuty Kultury znajdują właściwe narzędzia dla promowania wizerunku Włoch jako ośrodka kulturotwórczego od epoki klasycznej aż po dzień dzisiejszy. Włoskie Instytuty Kultury nie tylko organizują wydarzenia kulturalne w różnych dziedzinach (sztuka, muzyka, kino, teatr, taniec, moda, design, fotografia), ale również:

  • dają sposobność - tym, którzy tego pragną - poznawania języka i kultury włoskiej poprzez organizowanie kursów, udostępnienie zbiorów Biblioteki, materiałów dydaktycznych oraz prasy;
  • nawiązją kontakty i stwarzają sprzyjające warunki dla łatwiejszej integracji włoskich przedsiębiorców i ich udziału w działalności mającej na celu współpracę i wymianę kulturalną na poziomie międzynarodowym;
  • dostarczają potrzebnych informacji i wsparcia logistycznego operatorom kulturalnym, włoskim i zagranicznym;
  • wspierają inicjatywy sprzyjające dialogowi międzynarodowemu, opartemu na zasadach demokracji i solidarności międzynarodowej.

                                 *** Sieć Włoskich Instytutów Kultury na świecie ***


33