Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

Kursy języka włoskiego

 

Kursy języka włoskiego

KURSY JĘZYKA WŁOSKIEGO ONLINE I STACJONARNE

Włoski Instytut Kultury w Krakowie organizuje kursy w celu upowszechnienia znajomości języka i kultury włoskiej.

ZAPISY NA SEMESTR LETNI MARZEC - CZERWIEC 2023  ROZPOCZNĄ SIĘ 16 LUTEGO 2O23 na stronie ZAPISÓW 

POCZĄTEK  SEMESTRU 6 MARCA 2023.

OSOBY KONTYNUUJACE NAUKĘ Z POPRZEDNIEGO SEMESTRU ZAPISUJĄ SIĘ 14 LUTEGO 2023.

 

Zapisy odbywać się będą na stronie  www.zapisy-iic.pl AKTYWNEJ WYŁĄCZNIE NA CZAS TRWANIA ZAPISÓW!

Harmonogram zajęć i pełna oferta dydaktyczna zostanie umieszczona na ww. stronie do zapisów.

Część kursów będzie odbyywać się stacjonarnie, w siedzibie Instytutu, ul. Grodzka 49.

 

Cena kursu nie uległa zmianie i wynosi: 700 zł za kurs standard (30 godzin zegarowych w semestrze; zajęcia 1x w tygodniu po 2h.) i 1400 zł za kurs intensywny (60 godzin zegarowych w semestrze; zajęcia 2x w tygodniu po 2h.).

 

Informacje na temat kursów/zapisów/testów kwalifikacyjnych:

pod numerem telefonu 12 421 89 43, wew. 114

Ogólne informacje na temat zajęć:

Ogólne informacje o prowadzonych kursach

Informacje i zapisy na test kwalifikacyjny ONLINE:

Należy napisać wiadomość do Sekretariatu Kursów i podać najważniejsze informacje na temat znajomości języka włoskiego w celu dobrania odpowiedniego poziomu testu kwalifikującego.

 

W określeniu poziomu znajomości języka zachęcamy  do zapoznania się z następującymi materiałami: Test di autovalutazione

Szczegółowy opis grup i programów realizowanych na poszczególnych poziomach:  Opis grup i programów nauczania

 

Osoby, które NIGDY nie uczyły się języka włoskiego dokonują zapisu do grupy A1.1 lub Intensywnej A1 poprzez stronę

www.zapisy-iic.pl 

 

SEKRETARIAT KURSÓW tel. 12 4218943 w 114

lub drogą mailową  corsi.iic.cordinazione@gmail.com

 

SZCZEGÓŁOWE, BIEŻĄCE INFORMACJE NA TEMAT AKTUALNEJ OFERTY NA STRONIE KURSÓW NA FB: 

https://www.facebook.com/Kursy

 

INFORMACJE O KONCIE BANKOWYM:

Włoski Instytut Kultury w Krakowie

Bank Pekao SA III O/Kraków

ul. Szpitalna 15

75 1240 2294 1111 0010 1116 6866


14