Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

Kursy języka włoskiego

 

Kursy języka włoskiego

KURSY JĘZYKA WŁOSKIEGO ONLINE

Włoski Instytut Kultury w Krakowie organizuje kursy w celu upowszechnienia znajomości języka i kultury włoskiej.

ZAPISY NA SEMESTR ZIMOWY 2022/2023  ROZPOCZNĄ SIĘ 22 WRZEŚNIA 2O22 na stronie ZAPISÓW POCZĄTEK  SEMESTRU 3 PAŹDZIERNIKA.

 

Zapisy odbywać się będą na stronie  www.zapisy-iic.pl AKTYWNEJ WYŁĄCZNIE NA CZAS TRWANIA ZAPISÓW!

Harmonogram zajęć i pełna oferta dydaktyczna zostanie umieszczona na ww. stronie do zapisów.

 

Informacje na temat kursów/zapisów/testów kwalifikacyjnych:

pod numerem telefonu 12 421 89 43, wew. 114

Ogólne informacje na temat zajęć:

Ogólne informacje o prowadzonych kursach

Informacje i zapisy na test kwalifikacyjny ONLINE:

Należy napisać wiadomość do Sekretariatu Kursów i podać najważniejsze informacje na temat znajomości języka włoskiego w celu dobrania odpowiedniego poziomu testu kwalifikującego.

 

W określeniu poziomu znajomości języka zachęcamy  do zapoznania się z następującymi materiałami: Test di autovalutazione

Szczegółowy opis grup i programów realizowanych na poszczególnych poziomach:  Opis grup i programów nauczania

 

Osoby, które NIGDY nie uczyły się języka włoskiego dokonują zapisu do grupy A1.1 lub Intensywnej A1 poprzez stronę

www.zapisy-iic.pl 

 

SEKRETARIAT KURSÓW tel. 12 4218943 w 114

lub drogą mailową  corsi.iiccracovia@esteri.it 

 

SZCZEGÓŁOWE, BIEŻĄCE INFORMACJE NA TEMAT AKTUALNEJ OFERTY NA STRONIE KURSÓW NA FB: 

https://www.facebook.com/Kursy

 

INFORMACJE O KONCIE BANKOWYM:

Włoski Instytut Kultury w Krakowie

Bank Pekao SA III O/Kraków

ul. Szpitalna 15

75 1240 2294 1111 0010 1116 6866


14