Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK
iic_cracovia

I Corsi Di Lingua

 

I Corsi Di Lingua


KURSY JĘZYKA WŁOSKIEGO

Włoski Instytut Kultury w Krakowie organizuje kursy w celu upowszechnienia znajomości języka i kultury włoskiej na obszarze swojej działalności. Kursy są organizowane na wszystkich poziomach zaawansowania.

Dodatkowe informacje:
Włoski Instytut Kultury
corsi.iiccracovia@esteri.it

Konto bankowe:

Włoski Instytut Kultury w Krakowie
Bank Pekao SA III O/Kraków
ul. Szpitalna 15
75 1240 2294 1111 0010 1116 6866

________________________________________

*** SEMESTR LETNI 2018 ***
________________________________________

Semestr letni

Zapisy na semestr letni zostały zakończone. Semestr trwa do końca czerwca 2018.

Zapraszamy na intensywne kursy wakacyjne w lipcu i we wrześniu.


 

NASZA OFERTA
Kursy zwykłe poziom A1 i A2: 30 godzin w semestrze, 1 spotkanie tygodniowo 120 min.
Kursy zwykłe poziom B1, B2 i B2.R: 30 godzin lekcji języka w semestrze, 2 spotkania w tygodniu po 90 min. lub 1 spotkanie tygodniowo 120 min.
Kursy na poziomie C1 i C2 (AVC1, AVC2): 28 godzin lekcji języka w semestrze, 2 spotkania w tygodniu po 90 min. lub 1 spotkanie tygodniowo 120 min.
Kursy intensywne: 60 godzin w semestrze, 2 spotkania tygodniowo po 120 min.
Kursy przygotowujące do egzaminów Celi 3, 4 i 5: 24 godzin w semestrze, 1 spotkanie tygodniowo 120 min.
Kurs języka włoskiego w biznesie: 20 godzin w semestrze, 1 spotkanie tygodniowo 120 min.
Kurs dla dzieci (7-9 lat) - kontynuacja, poziom A2: 13 godzin w semestrze - 1 spotkanie w tygodniu 60 min.

Kurs dla dzieci (7-9 lat) - od podstaw, poziom A1: 13 godzin w semestrze - 1 spotkanie w tygodniu 60 min.

Lekcje indywidualne (terminy i cena do uzgodnienia indywidualnie)

Ilość uczestników w kursie: 8-15 dla kursów zwykłych, 8-10 dla kursów intensywnych, 6-10 dla kursów specjalistycznych (przygotowanie do egzaminu Celi 3, 4 i 5).

Należność za kurs należy wpłacić jednorazowo zaraz po dokonaniu zapisu, przelewem na konto bankowe lub za pośrednictwem Poczty, a potwierdzenie wpłaty przesłać na adres: corsi.iiccracovia@esteri.it w ciągu dwóch dni od momentu zapisu. W przeciwnym wypadku zapis zostanie anulowany.

W trakcie trwania kursów uczestnicy będą mieli możliwość bezpłatnego korzystania z konwersacji. Terminy i tematy konwersacji na cały miesiąc będą umieszczane na tablicy informacyjnej na II piętrze, na początku miesiąca.
Konwersacje będą przeprowadzane dla grup składających się z minimum 4 osób.
Kursanci, którzy zechcą wziąć udział w zajęciach proszeni są o wpisywanie się na listę i podawanie swoich grup.
Kursanci, którzy zapisali się, a nie będą mogli uczestniczyć w kursie, są proszeni o skreślenie się z listy.

 

UWAGA!

OTO LISTA PODRĘCZNIKÓW NA SEMESTR LETNI MARZEC-CZERWIEC 2018

Kurs A1.1 i A1.2 - SPAZIO ITALIA 1

Kurs A2.1 i A2.2 - SPAZIO ITALIA 2

Kurs B1.1 – NUOVO CONTATTO B1

B1.2 wtorek i środa - SPAZIO ITALIA 3 (od 5 rozdziału)

B1.2 piątek – NUOVO CONTATTO B1 (od 3 rozdziału)

B2.1 – NUOVO CONTATTO B2

Kurs B2.2 – NUOVO CONTATTO B2

Kursy B2.R - NUOVO CONTATTO B2

Kurs AVC1 środa – NUOVO ESPRESSO 5 (od 3 rozdziału)

Kurs AVC1 wtorek –202 ESERCIZI DI LINGUA ITALIANA (POZIOM B2-C1)

Kurs AVC1 czwartek – NUOVO ESPRESSO 5 (od początku)

Kurs AVC1 sobota – 202 ESERCIZI DI LINGUA ITALIANA (POZIOM B2-C1)

Kurs AVC2 – NUOVO ESPRESSO 5 (od 3 rozdziału)

Kurs I1 - SPAZIO ITALIA 1

Kurs I2 - SPAZIO ITALIA 2


14