Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

I Corsi Di Lingua

 

I Corsi Di Lingua

KURSY JĘZYKA WŁOSKIEGO

Włoski Instytut Kultury w Krakowie organizuje kursy w celu upowszechnienia znajomości języka i kultury włoskiej na obszarze swojej działalności. Kursy są organizowane na wszystkich poziomach zaawansowania.

Dodatkowe informacje:
Włoski Instytut Kultury
corsi.iiccracovia@esteri.it

Konto bankowe:

Włoski Instytut Kultury w Krakowie
Bank Pekao SA III O/Kraków
ul. Szpitalna 15
75 1240 2294 1111 0010 1116 6866

_________________________________________________

*** SEMESTR LETNI MARZEC-CZERWIEC 2019 ***
_________________________________________________

Semestr letni

Włoski Instytut Kultury w Krakowie organizuje kursy języka włoskiego od marca do czerwca 2019, zwykłe i intensywne (30 lub 60 godzin) na wszystkich poziomach.
Proponujemy również kursy i warsztaty językowe dla dzieci i kursy specjalistyczne (przygotowanie do egzaminów, włoski język handlowy).

Zapisy:

Dla kursantów kontynuujących naukę w Instytucie: na stronie zapisy-iic.pl od 25 II do 17 III

Dla osób które zapisują się po raz pierwszy do Instytutu i już znają język włoski:
Test kwalifikacyjny i informacje w siedzibie Instytutu i pod numerem telefonu 12 421 89 43 w. 114 wyłącznie w czasie zapisów:

od 25 do 1 marca w godz. 10-19 i w dniach 4, 5 i 6 marca w godz. 16-18.30

Harmonogram kursów w pdf-ie (u góry po prawej)

Początek kursów: 4 marca 2019
Cena: 650/1300 PLN (przewidziane zniżki)

JAK SIĘ ZAPISAĆ?

1. Kandydaci, którzy uczęszczali wcześniej na kurs we Włoskim Instytucie i kontynuują naukę od poprzedniego semestru, zapisują się ONLINE

2. Osoby początkujące, które nigdy nie uczęszczały na kurs włoskiego, zapisują się ONLINE na kursy A1.1 i I1

3. Kto już uczył się włoskiego albo mieszkał we Włoszech, przed zapisaniem się musi napisać TEST KWALIFIKUJĄCY na odpowiedni poziom (w Instytucie), a po ustaleniu poziomu zapisuje się ONLINE

UWAGA!

Informujemy, że Instytut wystawia RACHUNEK, a nie FAKTURĘ, zgodnie z procedurą stosowaną przez Włoski Instytut Kultury w Warszawie.

Przypominamy, że w celu otrzymania RACHUNKU należy przesłać mail z danymi, załączając potwierdzenie wpłaty, na adres: salvatore.esposito.iic@esteri.it

O rachunek za dokonaną wpłatę należy wystąpić najpóźniej do końca marca 2019.

Cena:
Kursy zwykłe: 650,00 zł (za semestr 24, 28, 30 godz.).
Kursy intensywne: 1300,00 zł. (za semestr 60 godz.)

Kurs dla dzieci IB1 - drugi semestr dla dzieci 4-7 lat (1 spotkanie tygodniowo 45 minut przez 13 tygodni): 250,00 PLN

Kurs dla dzieci IB1 - drugi semestr dla dzieci 8-11 lat (1 spotkanie tygodniowo 60 minut przez 13 tygodni): 300,00 PLN

Kurs dla dzieci IB1 dla dzieci 8-11 lat (1 spotkanie tygodniowo 60 minut przez 13 tygodni): 300,00 PLN

Kurs dla dzieci IB2 – drugi semestr (1 spotkanie tygodniowo 60 minut przez 13 tygodni): 300,00 PLN

Kurs dla dzieci IB3 – drugi semestr (1 spotkanie tygodniowo 90 minut przez 13 tygodni): 450,00 PLN

Kurs Italiano Commerciale (za semestr 30 godzin): 650,00 PLN

Kurs AVC2 (za semestr 22 godzin): 470,00 PLN

Zniżki:

- dla studentów, za okazaniem legitymacji studenckiej: koszt 630,00/1260,00 zł. (studenci mają przysłać skan legitymacji razem z dowodem wpłaty)
- dla kolejnej osoby z rodziny: koszt 6300,00/1260,00 zł.
- dla osób uczęszczających na więcej niż jeden kurs: koszt drugiego kursu 630,00/1260,00 zł
- dla kontynuujących naukę w Instytucie Włoskim (od piątego semestru): koszt 630,00/1260,00 zł

NASZA OFERTA
Kursy zwykłe poziom A1 i A2: 30 godzin w semestrze, 1 spotkanie tygodniowo 120 min.
Kursy zwykłe poziom B1, B2, B1.R, B2.R i R: 30 godzin lekcji języka w semestrze, 1 spotkanie tygodniowo 120 min.
Kursy na poziomie C1 (AVC1,): 28 godzin lekcji języka w semestrze, 1 spotkanie tygodniowo 120 min.

Kurs na poziomie C2 (AVC2): 22 godzin lekcji języka w semestrze, 1 spotkanie tygodniowo 90 min
Kursy intensywne: 60 godzin w semestrze, 2 spotkania tygodniowo po 120 min.
Kursy przygotowujące do egzaminów Celi 3, 4 i 5: 24 godzin w semestrze, 1 spotkanie tygodniowo 120 min.
Kurs języka włoskiego w biznesie: 30 godzin w semestrze, 1 spotkanie tygodniowo 120 min.
Kurs dla dzieci od podstaw (4-7 lat) - 1 spotkanie w tygodniu 45 min.

Kurs dla dzieci od podstaw (8-11 lat) - 1 spotkanie w tygodniu 60 min.

Kurs dla dzieci na poziomie średnim - 1 spotkanie w tygodniu 60 min.

Kurs dla dzieci na poziomie średnio-zaawansowanym - 1 spotkanie w tygodniu 90 min.

Lekcje indywidualne (terminy i cena do uzgodnienia indywidualnie)

Ilość uczestników w kursie: 8-15 dla kursów zwykłych, 8-10 dla kursów intensywnych, 6-10 dla kursów specjalistycznych (przygotowanie do egzaminu Celi 3, 4 i 5).

Należność za kurs należy wpłacić jednorazowo zaraz po dokonaniu zapisu, przelewem na konto bankowe lub za pośrednictwem Poczty, a potwierdzenie wpłaty przesłać na adres: corsi.iiccracovia@esteri.it w ciągu dwóch dni od momentu zapisu. W przeciwnym wypadku zapis zostanie anulowany.

W trakcie trwania kursów uczestnicy będą mieli możliwość bezpłatnego korzystania z konwersacji. Terminy i tematy konwersacji na cały miesiąc będą umieszczane na tablicy informacyjnej na II piętrze, na początku miesiąca.
Konwersacje będą przeprowadzane dla grup składających się z minimum 4 osób.
Kursanci, którzy zechcą wziąć udział w zajęciach proszeni są o wpisywanie się na listę i podawanie swoich grup.
Kursanci, którzy zapisali się, a nie będą mogli uczestniczyć w kursie, są proszeni o skreślenie się z listy.

LISTA PODRĘCZNIKÓW NA SEMESTR LETNI MARZEC-CZERWIEC 2019

Kurs A1.1 i A1.2 - SPAZIO ITALIA 1

Kurs A2.1 i A2.2 - SPAZIO ITALIA 2

Kurs B1.1 i B1.2 – NUOVO CONTATTO B1

Kurs B1.R – BRAVISSIMO 3

Kurs B2.1 i B2.2 – NUOVO CONTATTO B2

Kurs B2.R – BRAVISSIMO 4/NUOVO PROGETTO ITALIANO 3

Kurs R - BRAVISSIMO 4/NUOVO PROGETTO ITALIANO 3

Kurs AVC1 – BRAVISSIMO 4/NUOVO ESPRESSO 5

Kurs AVC2 – NUOVO ESPRESSO 5

Kurs I1 - SPAZIO ITALIA 1

Kurs I2 – SPAZIO ITALIA 2

Kurs I3 - NUOVO CONTATTO B1

Kurs I4 - NUOVO CONTATTO B2


14