Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK

I Corsi Di Lingua

 

I Corsi Di Lingua

KURSY JĘZYKA WŁOSKIEGO

Włoski Instytut Kultury w Krakowie organizuje kursy w celu
upowszechnienia znajomości języka i kultury włoskiej na obszarze swojej
działalności. Kursy są organizowane na wszystkich poziomach zaawansowania.

Dodatkowe informacje:

Włoski Instytut Kultury

corsi.iiccracovia@esteri.it

Konto bankowe:

Włoski Instytut Kultury w Krakowie

Bank Pekao SA III O/Kraków

ul. Szpitalna 15

75 1240 2294 1111 0010 1116 6866

_________________________________________________

*** SEMESTR ZIMOWY PAŹDZIERNIK 2019-STYCZEŃ 2020 ***

_________________________________________________

Semestr zimowy

Włoski Instytut Kultury w Krakowie organizuje kursy języka włoskiego od października 2019 do stycznia 2020, zwykłe i intensywne (30 lub 60 godzin) na wszystkich poziomach.

Proponujemy również kursy i warsztaty językowe dla dzieci i kursy specjalistyczne (przygotowanie do egzaminów, włoski język handlowy).

Zapisy:

Dla kursantów kontynuujących naukę
w Instytucie: na stronie zapisy-iic.pl od 28 IX do 12 X

Dla osób które zapisują się po raz pierwszy do
Instytutu i już znają język włoski:

Test kwalifikacyjny i informacje w siedzibie Instytutu i pod numerem telefonu 12 421 89 43 w. 114 wyłącznie w czasie zapisów:

28.IX w godz. 13:00-16:00 od 30.IX do 4.X w godz. 10-19 i w dniach 7-10.X w godz. 16:00-18:30

Aktualny harmonogram kursów znajduje sie na stronie zapisy-iic.pl

Początek kursów: 7 października 2019

Cena: 650/1300 PLN (przewidziane zniżki)

JAK
SIĘ ZAPISAĆ?

1. Kandydaci, którzy uczęszczali wcześniej na kurs we Włoskim Instytucie i kontynuują naukę od poprzedniego
semestru, zapisują się ONLINE

2. Osoby początkujące, które nigdy nie uczęszczały na kurs włoskiego, zapisują się ONLINE na kursy A1.1 i I1

3. Kto już uczył się włoskiego albo mieszkał we Włoszech, przed zapisaniem się musi napisać TEST KWALIFIKUJĄCY
na odpowiedni poziom (w Instytucie), a po ustaleniu poziomu zapisuje się ONLINE

UWAGA!

Informujemy, że Instytut wystawia RACHUNEK, a nie FAKTURĘ, zgodnie z procedurą stosowaną przez Włoski Instytut
Kultury w Warszawie.

Przypominamy, że w celu otrzymania RACHUNKU należy przesłać mail z danymi, załączając potwierdzenie wpłaty, na adres: salvatore.esposito@esteri.it

O rachunek za dokonaną wpłatę należy wystąpić najpóźniej do końca października 2019.

Cena:

Kursy zwykłe: 650,00 zł (za semestr 24, 28, 30 godz.).

Kursy intensywne: 1300,00 zł. (za semestr 60 godz.)

Kurs dla dzieci IB1 - drugi semestr dla dzieci 4-7 lat (1 spotkanie tygodniowo 45 minut przez 13 tygodni): 250,00 PLN

Kurs dla dzieci IB1 - drugi semestr dla dzieci 8-11 lat (1 spotkanie tygodniowo 60 minut przez 13 tygodni): 300,00 PLN

Kurs dla dzieci IB1 dla dzieci 8-11 lat (1 spotkanie tygodniowo 60 minut przez 13 tygodni): 300,00 PLN

Kurs dla dzieci IB2 – drugi semestr (1 spotkanie tygodniowo 60 minut przez 13 tygodni): 300,00 PLN

Kurs dla dzieci IB3 – drugi semestr (1 spotkanie tygodniowo 90 minut przez 13 tygodni): 450,00 PLN

Kurs Italiano Commerciale (za semestr 30 godzin): 650,00 PLN

Kurs AVC2 (za semestr 21 godzin): 470,00 PLN

Zniżki:

- dla studentów, za
okazaniem legitymacji studenckiej: koszt 630,00/1260,00 zł. (studenci mają przysłać skan legitymacji razem z dowodem wpłaty)

- dla kolejnej osoby z rodziny: koszt 630,00/1260,00 zł.

- dla osób uczęszczających na więcej niż jeden kurs: koszt drugiego kursu 630,00/1260,00 zł

- dla kontynuujących naukę w Instytucie Włoskim (od piątego semestru): koszt 630,00/1260,00 zł

NASZA OFERTA

Kursy zwykłe poziom A1 i A2: 30 godzin w semestrze, 1 spotkanie tygodniowo 120 min.

Kursy zwykłe poziom B1, B2, B1.R, B2.R i R: 30 godzin w semestrze, 1 spotkanie tygodniowo 120 min.

Kursy na poziomie C1 (AVC1,): 28 godzin w semestrze, 1 spotkanie tygodniowo 120 min.

Kurs na poziomie C2 (AVC2): 21 godzin w semestrze, 1 spotkanie tygodniowo 90 min

Kursy intensywne: 60 godzin w semestrze, 2 spotkania tygodniowo po 120 min.

Kursy przygotowujące do egzaminów Celi 3, 4 i 5: 24 godzin w semestrze, 1 spotkanie tygodniowo 120 min.

Kurs języka włoskiego w biznesie: 30 godzin w semestrze, 1 spotkanie tygodniowo 120 min.

Kurs dla dzieci od podstaw (4-7 lat) - 1 spotkanie w tygodniu 45 min.

Kurs dla dzieci od podstaw (8-11 lat) - 1 spotkanie w tygodniu 60 min.

Kurs dla dzieci na poziomie średnim - 1 spotkanie w tygodniu 60 min.

Kurs dla dzieci na poziomie średnio-zaawansowanym - 1 spotkanie w tygodniu 90 min.

Lekcje indywidualne pakiet 10 lekcji ma być zrealizowany w ciągu danego semestru

Ilość uczestników w kursie: 8-15 dla kursów zwykłych, 8-10 dla kursów intensywnych, 6-10 dla kursów
specjalistycznych (przygotowanie do egzaminu Celi 3, 4 i 5).

Należność za kurs należy wpłacić
jednorazowo zaraz po dokonaniu zapisu, przelewem na konto bankowe lub za
pośrednictwem Poczty, a potwierdzenie wpłaty przesłać na adres: corsi.iiccracovia@esteri.it
w ciągu dwóch dni od momentu zapisu. W przeciwnym wypadku zapis zostanie
anulowany.

W trakcie trwania kursów
uczestnicy będą mieli możliwość bezpłatnego korzystania z konwersacji. Terminy
i tematy konwersacji na cały miesiąc będą umieszczane na tablicy informacyjnej
na II piętrze, na początku miesiąca.

Konwersacje będą przeprowadzane dla grup składających się z minimum 4 osób.

Kursanci, którzy zechcą wziąć udział w zajęciach proszeni są o wpisywanie się
na listę i podawanie swoich grup.

Kursanci, którzy zapisali się, a nie będą mogli uczestniczyć w kursie, są
proszeni o skreślenie się z listy.

LISTA PODRĘCZNIKÓW NA SEMESTR LETNI MARZEC-CZERWIEC 2019

Kurs A1.1 i A1.2 - SPAZIO ITALIA 1

Kurs A2.1 i A2.2 - SPAZIO ITALIA 2

Kurs B1.1 i B1.2 – NUOVO CONTATTO B1

Kurs B1.R – BRAVISSIMO 3

Kurs B2.1 i B2.2 – NUOVO CONTATTO B2

Kurs B2.R – BRAVISSIMO 4 / NUOVO PROGETTO ITALIANO 3

Kurs R - BRAVISSIMO 4/NUOVO PROGETTO ITALIANO 3

Kurs AVC1 – BRAVISSIMO 4 / NUOVO ESPRESSO 5

Kurs AVC2 – NUOVO ESPRESSO 5

Kurs I1 - SPAZIO ITALIA 1

Kurs I2 – SPAZIO ITALIA 2

Kurs I3 - NUOVO CONTATTO B1

Kurs I4 - NUOVO CONTATTO B2

******************************************************************************************


14